UY TÍN và THỊNH VƯỢNG

products products products
Scroll left Scroll right
  • SVR 10
  • SVR 20
  • SVR 5
  • SVR 3L
  • SVR CV 50
  • SVR CV 60
 

HỖ TRỢ ONLINE

Ngoài nước:

Mr.Hùng
Điện thoại: +84984.997.870
Email: duyhung@lienanhrubber.com

Mr.Cường
Điện thoại: +84906.777.666
Email: cuong.doan@lienanhrubber.com

Mr.Nguyên (Anh Ngữ)
Điện thoại: +84166.3722.100
Email: nl.nguyen@lienanhrubber.com

2305735436
Ms.Duyen (Hoa Ngữ)
Điện thoại: +8490.925.8384
Email: nguyen.duyen@lienanhrubber.com

Trong nước:

Ms.Linh
Điện thoại: +84906.695.292
Email: linhthuy@lienanhrubber.com

THỊ TRƯỜNG

TIN TỨC >> Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 13.1.2014

Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 13.1.2014Tên sản phẩm Giá Đơn vị đo Tỉnh/thành Ngày Mủ cao su RSS3 42100 VNĐ Gia Lai 13/01/2014 Mủ cao su RSS3 42100 VNĐ Bình Phước 13/01/2014 Mủ cao su RSS3 42100 VNĐ Đồng Nai 13/01/2014 Mủ...

Tên sản phẩm

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

RSS3

42100

VNĐ

Gia Lai

13/01/2014

Mủ RSS3

42100

VNĐ

Bình Phước

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

42100

VNĐ

Đồng Nai

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

42100

VNĐ

Bình Dương

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

42100

VNĐ

Tây Ninh

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

42100

VNĐ

Kon Tum

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

42100

VNĐ

Đắk Lắk

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

42100

VNĐ

Đắk Nông

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

42100

VNĐ

Quảng Trị

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

42100

VNĐ

Quảng Bình

13/01/2014

Cao su SVR10

38400

VNĐ

Gia Lai

13/01/2014

Cao su SVR10

38400

VNĐ

Bình Phước

13/01/2014

Cao su SVR10

38400

VNĐ

Đồng Nai

13/01/2014

Cao su SVR10

38400

VNĐ

Bình Dương

13/01/2014

Cao su SVR10

38400

VNĐ

Tây Ninh

13/01/2014

Cao su SVR10

38400

VNĐ

Kon Tum

13/01/2014

Cao su SVR10

38400

VNĐ

Đắk Lắk

13/01/2014

Cao su SVR10

38400

VNĐ

Đắk Nông

13/01/2014

Cao su SVR10

38400

VNĐ

Quảng Trị

13/01/2014

Cao su SVR10

38400

VNĐ

Quảng Bình

13/01/2014

Cao su

41700

VNĐ

Gia Lai

13/01/2014

Cao su SVR3L

41700

VNĐ

Bình Phước

13/01/2014

Cao su SVR3L

41700

VNĐ

Đồng Nai

13/01/2014

Cao su SVR3L

41700

VNĐ

Bình Dương

13/01/2014

Cao su SVR3L

41700

VNĐ

Tây Ninh

13/01/2014

Cao su SVR3L

41700

VNĐ

Kon Tum

13/01/2014

Cao su SVR3L

41700

VNĐ

Đắk Lắk

13/01/2014

Cao su SVR3L

41700

VNĐ

Đắk Nông

13/01/2014

Cao su SVR3L

41700

VNĐ

Quảng Trị

13/01/2014

Cao su SVR3L

41700

VNĐ

Quảng Bình

13/01/2014

Mủ cao su tươi(nước)

342-346

VNĐ

Gia Lai

13/01/2014

Mủ cao su tươi(nước)

342-346

VNĐ

Bình Phước

13/01/2014

Mủ cao su tươi(nước)

342-346

VNĐ

Đồng Nai

13/01/2014

Mủ cao su tươi(nước)

342-346

VNĐ

Bình Dương

13/01/2014

Mủ cao su tươi(nước)

342-346

VNĐ

Tây Ninh

13/01/2014

Mủ cao su tươi(nước)

342-346

VNĐ

Kon Tum

13/01/2014

Mủ cao su tươi(nước)

342-346

VNĐ

Đắk Lắk

13/01/2014

Mủ cao su tươi(nước)

342-346

VNĐ

Đắk Nông

13/01/2014

Mủ cao su tươi(nước)

342-346

VNĐ

Quảng Trị

13/01/2014

Mủ cao su tươi(nước)

342-346

VNĐ

Quảng Bình

13/01/2014

Mủ cao su tươi(nước)

342-346

VNĐ

Bình Thuận

13/01/2014

Mủ cao su tươi(nước)

342-346

VNĐ

Phú Yên

13/01/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Gia Lai

13/01/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Bình Phước

13/01/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Đồng Nai

13/01/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Bình Dương

13/01/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Tây Ninh

13/01/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Kon Tum

13/01/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Đắk Lắk

13/01/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Đắk Nông

13/01/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Quảng Trị

13/01/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Quảng Bình

13/01/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Bình Thuận

13/01/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Phú Yên

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

256,3

YÊN

Gia Lai

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

256,3

YÊN

Bình Phước

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

256,3

YÊN

Đồng Nai

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

256,3

YÊN

Bình Dương

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

256,3

YÊN

Tây Ninh

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

256,3

YÊN

Kon Tum

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

256,3

YÊN

Đắk Lắk

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

256,3

YÊN

Đắk Nông

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

256,3

YÊN

Quảng Trị

13/01/2014

Mủ cao su RSS3

256,3

YÊN

Quảng Bình

13/01/2014Theo Nhà nông.
loading