Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng

Phòng Quản lý Chất lượng thuộc nhà máy Liên Anh đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ VILAS 1335 theo ISO/IEC 17025:2017

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025 - Yêu cầu chung đối với năng lực của các Phòng Quản lý Chất lượng và Hiệu Chuẩn là tiêu chuẩn ISO cao nhất được sử dụng bởi các Phòng Quản lý Chất lượng và hiệu chuẩn.

Với các thiết bị máy móc trong Phòng Quản lý Chất lượng, chúng tôi có thể phân tích hầu hết các chỉ tiêu của cao su cốm SVR (theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3769:2016) và mủ kem Latex  (theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6314:2013) nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến dịch vụ và mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

 

 

 

 

 

Zalo
Hotline