Thành Tựu

 • Chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
 • Giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu do tỉnh Tây Ninh trao tặng.
 • Danh hiệu Doanh Nghiệp xuất khẩu Uy tín do Bộ Công Thương trao tặng
 • Chứng nhận nhà cung cấp đáng tin cậy tại Việt Nam do Bộ Công Thương trao tặng
 • Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác đẩy mạnh xuất khẩu do Bộ Trưởng Bộ Công thương khen tặng.
 • Giấy khen Hội viên có thành tích xuất sắc trong xuất khẩu do Hiệp hội cao su Việt Nam khen tặng.
 • Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu xuất khẩu cao su thiên nhiên (2014)
 • Top 20 Doanh nghiệp dẫn đầu xuất khẩu cao su thiên nhiên (2015)
 • Top 3 Doanh nghiệp có sản lượng xuất khẩu lớn nhất trong ngành cao su (2015 - 2020)
 • Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (2018)
 • Excellence Trusted Quality Supplier (2018)
 • Giải thưởng chất lượng quốc gia do Bộ Khoa học – Công nghệ trao tặng (2018)
 • Thành viên hiêp hội cao su Châu Âu (2018)
Zalo
Hotline