Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực. Trong đó, lĩnh vực trọng tâm là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ cao su tự nhiên, thông qua chiến lược phát triển bền vững dựa trên chuỗi lợi thế cạnh tranh cốt lõi, song song với mục tiêu phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, góp phần mang lại giá trị cao nhất cho cổ đông, người lao động, người tiêu dùng và xã hội. Trong những năm qua, Công ty Cao Su Liên Anh đã không ngừng nỗ lực cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, đồng thời đảm bảo đúng tiến độ giao hàng. Từng bước khẳng định thương hiệu Việt trong tiến trình hội nhập và phát triển.

 

  • Tầm nhìn

Từng bước trở thành nhà cung ứng cao su thiên nhiên uy tín hàng đầu. Từng bước khẳng định thương hiệu cao su Việt trong tiến trình hội nhập và phát triển thông qua chiến lược phát triển bền vững với slogan "Uy tín - Thịnh vượng"

 

  • Sứ mệnh

Cung ứng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Bảo đảm hài hòa các lợi ích của khách hàng, người lao động và xã hội

 

  • Triết lý kinh doanh

- Quyền lợi của Khách hàng là trọng tâm

- Uy tín của Doanh nghiệp là then chốt

- Chất lượng của Sản phẩm là nghĩa vụ

- Chia sẻ Cộng đồng là trách nhiệm

 

  • 5 giá trị cốt lõi

- Quy trình sản xuất kinh doanh chặt chẽ, đảm bảo từ cấp đồn điền đến người tiêu dùng cuối

- Thương hiệu chất lượng cao

- Tiên phong đầu tư công nghệ

- Hệ thống quản trị chuyên nghiệp

- Văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc và nhân văn

Zalo
Hotline