ĐẦU TƯ VÙNG NGUYÊN LIỆU BỀN VỮNG

Với định hướng phát triển bền vững ngành sản xuất cao su, Liên Anh đã chủ động tìm hiểu, áp dụng và triển khai thực hiện việc lập hồ sơ để được cấp chứng chỉ FSC. Ngày 23/3/2021, Liên Anh đã đạt chứng nhận FSC-CoC mã BV- COC-164960. “Sản xuất và kinh doanh mủ cao su Latex và các sản phẩm thiên nhiên đạt tiêu chuẩn FSC 100%”. Ngày 08/09/2023, Liên Anh đã đạt chứng nhận FSC FM đầu tiên của Việt Nam cho mủ cao su liên kết nhóm hộ tiểu điền với mã số chứng nhận NC-FM/COC-073093 và FSC-C181183. Chứng nhận bảo vệ rừng FSC, do Hội đồng quản lý rừng FSC (Forest Stewardship Council) - tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận thành lập, là chứng nhận được dùng cho các nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng đảm bảo được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường (rừng) với lợi ích xã hội của các bên liên quan (nhà sản xuất, xã hội và người dân địa phương).

 

 

Zalo
Hotline