HỆ THỐNG VƯỜN CÂY

Nguồn nguyên liệu của Công ty chủ yếu mua trực tiếp từ các vườn cây tiểu điền trong địa bàn và thu mua thông qua hệ thống nhà cung ứng nhiên liệu của hơn 50 nhà cung ứng lớn, nhỏ.

  • Khoảng 32.000 ha vườn cây phân bố khắp địa bàn tỉnh Tây Ninh
  • 50 nhà vườn trên 100 ha
  • 180 nhà vườn từ 50 ha - 100 ha
  • 280 nhà vườn từ 10 - 50 ha
  • 460 nhà vườn từ 10 ha

 

 

Zalo
Hotline