TỔ CHỨC THAM QUAN NGHỈ MÁT HÀNG NĂM CHO CBCNV.

TỔ CHỨC THAM QUAN NGHỈ MÁT HÀNG NĂM CHO CBCNV.
Ngày đăng: 23/06/2021 08:31 AM

Hàng năm, vào thời điểm nghỉ vụ, BGĐ Công ty phối họp với BCH Công đoàn tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghỉ mát, giải trí sau một năm nỗ lực làm việc...

Hàng năm, vào thời điểm nghỉ vụ, BGĐ Công ty phối họp với BCH Công đoàn tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghỉ mát, giải trí sau một năm nỗ lực làm việc. Một số địa điểm đến như:

Trong nước: Đà Lạt, Phan Thiết, nha Trang, Phú Quốc...

Ngoài nước: Cambodia...

Zalo
Hotline