TỔ CHỨC THAM QUAN NGHỈ MÁT HÀNG NĂM CHO CBCNV

TỔ CHỨC THAM QUAN NGHỈ MÁT HÀNG NĂM CHO CBCNV
Ngày đăng: 21/11/2023 12:45 AM

Hàng năm, vào thời điểm nghỉ vụ, BGĐ Công ty phối họp với BCH Công đoàn tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghỉ mát, giải trí sau một năm nỗ lực làm việc...

Hàng năm, vào thời điểm nghỉ vụ, BGĐ Công ty phối họp với BCH Công đoàn tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghỉ mát, giải trí sau một năm nỗ lực làm việc. Một số địa điểm đến như:

Trong nước: Đà Lạt, Phan Thiết, nha Trang, Phú Quốc...

Ngoài nước: Cambodia...

Zalo
Hotline